Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


   
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası
 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters
14.01.2022

Professor Qəzənfər Kazımovun “Ədəbiyyatda komizm” adlı kitabı çap olunub

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsinin baş elmi işçisi filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər Kazımovun “Ədəbiyyatda komizm” adlı kitabı təkrar nəşr edilib.
Monoqrafiya Dilçilik İnstitutunun Elmi şurasının qərarı ilə “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunub.
Monoqrafiyanın elmi redaktorları mərhum akademik Tofiq Hacıyev və mərhum professor Yusif Seyidov, rəyçi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru A. Şəfiyevdir.
Müəllifin bu kitabında T.Şahbazi, B.Talıblı, Mir Cəlal və S.Rəhmanın 20-30-cu illər nəşr dili materialları əsasında Azərbaycan dilinin gülüş yaratma imkanları nəzərdən keçirilmiş , sözün komik potensialı öyrənilmişdir. Əsərdə xüsusi adlar və ləqəblərin, şivə leksikasının, vulqar söz və ifadələrin, alınma və arxaik sözlərin, neologizmlərin , trop növlərinin, atalar sözləri və məsələlərin, aforizm və şablonların komik təbiəti, komizm yaratma imkanları şərh edilmişdir.
Kitabda qeyd edilən dövrün satirik nəşr materialları əsasında filologiyamızda ilk dəfə kominizmin ezopçuluq, əksinə söyləmə (kinayə), deformasiya, gözlənilməzlik, anlaşılmazlıq, uyğunsuzluq və anaxronizmlərlə ifşa üsulları sistemli şəkildə araşdırılmış, əvvəlki nəşr dili materiallarına da diqqət yetirilmişdir. Çapa hazırlanarkən əsər üzərində yenidən işlənmiş və bir sıra əlavələr edilmişdir.
“Ədəbiyyatda komizm” adlı kitabda komizm üsulları, komizm nəzəriyyəsi problemləri, komik uyğunsuzluqlar, komik anlaşılmazlıq üsulları araşdırılmışdır.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.