Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
AZ
   
 
Elmi şura
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Qaynar xətt
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Elmi kitabxana
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
LİNKLƏR
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters
AZƏRBAYCAN DİLİNİN TARİXİ ŞÖBƏSİ

1945-ci ildən İnstitutun əsas şöbələrindən biri kimi fəaliyyətə başlamışdır. Mövcud olduğu 60 il müddətində şöbənin əsas elmi istiqaməti Azərbaycan dilinin tarixi qanunauyğunluqları, Azərbaycan ədəbi dili problemləri, Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası, Azərbaycan dilinin tarixi inkişaf mərhələləri, qədim yazılı abidələr və Azərbaycan ədəbiyyatının ayrı-ayrı klassiklərinin dil və üslub məsələlərinin elmi-nəzəri səviyyədə araşdırılmasından ibarət olmuşdur.
Şöbənin ilk müdiri AMEA-nın müxbir üzvü, professor Əbdüləzəl Dəmirçizadə olmuşdur. Sonralar şöbəyə müxtəlif illərdə fil.e.d. C.Əfəndiyev, prof. M.Rəhimov, prof. R.Məhərrəmova, prof. V.Aslanov, fil.e.n. V.Adilov, f.e.n. F.Əhmədov rəhbərlik etmişlər. Hazırda şöbənin müdiri fılologiya elmləri doktoru, prof. Möhsün Nağısoyludur.

1. Məhərrəmova R. Sabirin satirik şeirlərinin leksikası. Bakı, “Azərb. SSR EA”, 1968. — 143 s.
2. Məhərrəmova R. Sabirin dili. Bakı, “Maarif”, 1976. — 107 s.
3. Aslanov V. Azərbaycan dilinin tarixinə dair tədqiqlər. Bakı, “Elm”, 2002. — 155 s.
4. Aslanov V., Mehdiyeva S., Əlizadə S. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. I c. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007. — 478 s.
5. Aslanov V., Mehdiyeva S., Əlizadə S. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. I c. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007. — 328 s.
6. Mehdiyeva S., Eyvazova R., Kazımov Q. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. III c. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007. — 334 s.
7. Axundov A., Məhərrəmova R., İsmayılova G. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. IV c. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007. — 421 s.
8. Qədimalıyeva A. Qazi Bürhanəddin “Divan”ının leksikası. Bakı, “Nurlan”, 2008. — 184 s.
9. Məhərrəmova R. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. XVII-XVIII əsrlər. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007. — 328 s.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012-2018.