Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
AZ
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası
 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters
AZƏRBAYCAN DİLİNİN TARİXİ ŞÖBƏSİ

 

1945-ci ildən İnstitutun əsas şöbələrindən biri kimi fəaliyyətə başlamışdır. Mövcud olduğu 60 il müddətində şöbənin əsas elmi istiqaməti Azərbaycan dilinin tarixi qanunauyğunluqları, Azərbaycan ədəbi dili problemləri, Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası, Azərbaycan dilinin tarixi inkişaf mərhələləri, qədim yazılı abidələr və Azərbaycan ədəbiyyatının ayrı-ayrı klassiklərinin dil və üslub məsələlərinin elmi-nəzəri səviyyədə araşdırılmasından ibarət olmuşdur. Şöbənin ilk müdiri AMEA-nın müxbir üzvü, professor Əbdüləzəl Dəmirçizadə olmuşdur. Sonralar şöbəyə müxtəlif illərdə fil.e.d. C.Əfəndiyev, prof. M.Rəhimov, prof. R.Məhərrəmova, prof. V.Aslanov, prof. S.Mehdiyeva, fil.e.n. V.Adilov, f.e.n. F.Əhmədov, rəhbərlik etmişlər.

Şöbə müdiri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Teyyub Quliyevdir.

1. Məhərrəmova R. Sabirin satirik şeirlərinin leksikası. Bakı, “Azərb. SSR EA”, 1968. — 143 s.
2. Məhərrəmova R. Sabirin dili. Bakı, “Maarif”, 1976. — 107 s.
3. Aslanov V. Azərbaycan dilinin tarixinə dair tədqiqlər. Bakı, “Elm”, 2002. — 155 s.
4. Aslanov V., Mehdiyeva S., Əlizadə S. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. I c. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007. — 478 s.
5. Aslanov V., Mehdiyeva S., Əlizadə S. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. I c. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007. — 328 s.
6. Mehdiyeva S., Eyvazova R., Kazımov Q. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. III c. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007. — 334 s.
7. Axundov A., Məhərrəmova R., İsmayılova G. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. IV c. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007. — 421 s.
8. Qədimalıyeva A. Qazi Bürhanəddin “Divan”ının leksikası. Bakı, “Nurlan”, 2008. — 184 s.
9. Məhərrəmova R. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. XVII-XVIII əsrlər. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007. — 328 s.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.