Dəvətnamə

Şrifti böyüt:
Çap et

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

SİZİ Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəlalə Ana Hümmətlinin nəşrə hazırladığı
“Şuşa torpağında doğulan dilçi alim Yusif Vəzir Çəmənzəminli” adlı kitabının təqdimatına dəvət edirik

Tədbir 2022-ci il, 16 dekabr saat 11 00 -da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda keçiriləcəkdir.

PROQRAM

Açılış nitqi: professor Nadir Məmmədli AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Baş direktoru

MƏRUZƏÇİ

professor Sayalı Sadıqova Şuşanın görkəmli ziyalısı Yusif Vəzir Çəmənzəminli
professor Mayıl B.Əsgərov Şəlalə Ana Hümmətlinin “Şuşa ili”nə hədiyyəsi

ÇIXIŞLAR

akademik Nizami Cəfərov
professor Leyla Vəzirova