“Dil sisteminin konseptuallaşma və kateqoriyalaşma problemləri”

Şrifti böyüt:
Çap et

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Nəzəri dilçilik şöbəsinin baş elmi işçisi Zemfira Əliyevanın “Dil sisteminin konseptuallaşma və kateqoriyalaşma problemləri” adlı kitabı çap olunub.

Elmi şuranın qərarı ilə çap olunan kitabın elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru Nərmin Əliyeva, rəyçiləri dosentlər Aytən Allahverdiyeva və Günel Bayramovadır.

Kitabda dildə konseptuallaşma problemləri, fəlsəfi məkan kateqoriyasının linqvo- semiotik təhlili məsələləri , konsept anlayışı öz əksini tapmışdır.

Kitabda qeyd olunur ki, konsepr dilçiliyin əsas anlayışıdır. Konseptlərin xalqın dünyagörüşünü açan mövcudiyyət kimi öyrənilməsi vacibdir.