“Türkologiya” jurnalının ikinci nömrəsi çap olunub

Şrifti böyüt:
Çap et

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun təsisçisi olduğu “Türkologiya” jurnalının 2022-ci il üçün 2-ci nömrəsi çapdan çıxıb.

Jurnalın bu nömrəsində  Azərbaycan, Türkiyə, Çin, Özbəkistan , Makedoniya və Bolqariya alimlərinin türkologiyanın müxtəlif sahələrinə aid məqalələri dərc olunub. 

Daha geniş istiqamətləri ehtiva edən beynəlxalq elmi jurnalın “dil və ədəbiyyat əlaqələri”, “dil nəzəriyyəsi”, “mifolinqvistika”, “dil mədəniyyəti”, “multidissiplinar dilçilik”, “türkologiyanın klassikləri” , “ədəbi irs” rubrikalarında yer alan nəzəri məqalələr oxucular tərəfindən maraqla qarşılanacaq.

“Personalia” rubrikasında Mirzə Kazımbəy 220, Vasili Radlov 185, Nuryağdı Nartıyev 80, Elbrus Əzizov 75 yubiley məqalələri çap olunub.

Jurnalın baş redaktoru Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun rəhbəri professor Nadir Məmmədli, məsul katibi dosent Aysel Qəriblidir.

“Türkologiya” jurnalı ildə 2 dəfə nəşr olunur. Jurnalın növbəti sayı üçün məqalə qəbulu davam edir.