“HUMANİTAR ELMDƏ- AZƏRBAYCAN QADINI” ictimai – elmi seminar

Şrifti böyüt:
Çap et

11 Fevral “Beynəlxalq Qadın və Qızların Elmdə İştirakı Günü”nə həsr olunmuş

“HUMANİTAR ELMDƏ- AZƏRBAYCAN QADINI”

ictimai – elmi seminar
15 fevral saat 11:00

Giriş sözü- fil.e.d., prof. Nadir Məmmədli

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Baş direktoru.

MƏRUZƏLƏR:


1. AMEA Folklor İnstitutu “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbə müdiri Fil.e.d., dos. Leyla Məmmədova- “Qarabağın qadın şairləri”

2. AMEA Dilçilik İnstitutu “Terminologiya” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d., dos. Vəfa Abdullayeva- Nəbiyeva- “ Azərbaycanın maarifçi qadınları”

3. AMEA Folklor İnstitutu “Mifologiya” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, Fil.ü.f.d. İlhamə Qəsəbova- “ İlkə imza atmış Azərbaycanlı qadınlar”

4.AMEA Dilçilik İnstitutu “Türk dilləri” şöbəsinin böyük elmi işçisi Dilbər Camali- “ İlk qadın dilçi alimlər”