Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
AZ
   
 
Elmi şura
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Qaynar xətt
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Elmi kitabxana
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
LİNKLƏR
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

TƏTBİQİ  DİLÇİLİK  ŞÖBƏSİ

2013-cü ildən tətbiqi dilçilik adı ilə fəaliyyət göstərən şöbə 1945-ci ildə yaradılmış lüğətçilik şöbəsinin əsasında təşkil edilmişdir. 1945-1987-ci illərdə şöbəyə əməkdar elm xadimi, Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, fıl.e.d., prof. Əliheydər Orucov rəhbərlik etmişdir. 1989-cu ildən şöbəyə fıl.e.d. İsmayıl Məmmədov rəhbərlik edir.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinin hazırlanıb çap edilməsi mədəniyyət tariximizdə mühüm hadisə kimi dəyərləndirilməlidir. 1940-50-ci illərdən baş-lanan bu səmərəli iş 1965-87-ci illər arasında həmin 4 cildlik lüğətin nəşri ilə nəticələnmişdir.
Şöbədə 1990-cı illərdə izahlı lüğətin birinci nəşrinin sözlüyü əsas götürülməklə yeni 3 cildlik «Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti» (1997, 1999, 2000) hazırlanmışdır.
«Rusca-azərbaycanca lüğət», «Ərəb və fars sözləri lüğəti», «Azərbaycan dilinin qısa ixtisarlar lüğəti», «Azərbaycanca-farsca danışıq kitabı», «İzahlı coğrafiya lüğəti», «Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti» və s. əsərlər tətbiqi dilçilik şöbəsinin nailiyyətlərindən sayıla bilər.
Azərbaycan dilinin çeşidli (izahlı, orfoqrafiya, ikidilli və çoxdilli tərcümə, etimoloji, frazeoloji, orfofonik və s.) lüğətlərinin tərtibi prinsiplərinin və sözlüyünün hazırlanması, elmi-texniki terminologiyanın linqvistik məsələlərinin araşdırılması, ikidilli və çoxdilli (izahlı) terminoloji lüğətlərin tərtibi şöbənin əsas elmi-tədqiqat istiqamətidir. Bu sahədə mövcud olan kadr potensialının zəifliyinin tezliklə aradan qaldırılması da əsas məqsəd kimi qarşıda durur.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012-2018.